Plextor Premium 52/32/52A, giao diện IDE, made in China, cache 8Mb, sản xuất tháng 5 – 2003 đến tháng 7-2004, hàng like new 99%. Giá: 4.800K (quý khách mua loại này sẽ được hỗ trợ miễn phí thiết bị chuyển qua giao diện USB tiện dụng)